Gwarancja

Gwarancja

KARTA GWARANCYJNA

Ważna z dowodem zakupu

I. ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI
Dla prawidłowego funkcjonowania i przedłużenia żywotności zakupionych przez Państwa mebli prosimy o przestrzeganie
poniższych zasad:

 1. Meble należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem, co znaczy, że nie należy np. stawać na siedziskach krzeseł i blatach stołów, siadać na podłokietnikach, zagłówkach i blatach stołów, wieszać/suszyć odzieży na oparciach krzeseł.
 2. Meble należy ustawiać na wypoziomowanej powierzchni (celem zachowania stabilności podczas siedzenia, należy utrzymywać kontakt nóg wyrobu z podłożem, nie wychylać, nie kołysać się na krześle).
 3. Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami czynników atmosferycznych. Wskazane jest, aby warunki klimatyczne w pomieszczeniu były następujące: temp. 10-35ºC, wilgotność względna powietrza 40-70%. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1 m od czynnych źródeł ciepła (grzejniki , piece, kominki), jak również mebli nie należy ustawiać na mokrej powierzchni: podłogi/dywany. Nieprzestrzeganie zaleceń
  temperaturowo-wilgotnościowych może spowodować deformację w meblach, zmiany kształtu elementów giętych, pękanie części drewnianych, uszkodzenia tapicerki lub plecionki, odbarwienia i degradację powierzchni lakierowanych mebla.
 4. Meble powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego. W wyniku oddziaływania promieniowania UV mogą powstawać różnice kolorystyczne w elementach mebli, a powłoki lakiernicze ulegają degradacji. Stopień uszkodzeń jest uzależniony od intensywności oddziaływania promieniowania, różnica w kolorze części narażonej na promieniowanie i części osłoniętej może być zauważalna w trakcie użytkowania np. stolików pod telewizor, stołów rozkładanych z chowanymi wkładkami.
 5. Powierzchnie użytkowe mebli z drewna litego lub oklejonych okleiną naturalną należy chronić przed bezpośrednim działaniem gorąca, wilgoci i środków chemicznych np. gorące naczynia, żelazka, płyny, alkohol, rozpuszczalniki, gdyż mogą spowodować uszkodzenia w postaci odbarwień, zmatowień. Natomiast powierzchnie mebli oklejonych okleiną sztuczną np. laminaty HPL wykazują odporność na działanie ciepła, wilgoci i niektórych substancji chemicznych. Jednak na styku różnych materiałów np. oklejone wąskie płaszczyzny powinny być chronione przed działaniem płynów, alkoholu i substancji, które mogą uszkadzać powierzchnie i miejsca połączeń np. mogą powstać szczeliny, odklejenia, pęcherze.
 6. Negatywny wpływ na powierzchnię ma działanie cieczy, które mogą przesiąkać i doprowadzić do plam lub pozostawić koliste odbicia np. po szklankach. Rozlane ciecze należy natychmiast wytrzeć do sucha. Nie dopuszczać do przedostania się płynów do miejsc trudnodostępnych np. pod szkło, w miejsca połączeń.
 7. Powierzchnie/elementy szklane w meblach należy użytkować ze szczególną ostrożnością. Nie wolno ich przeciążać, a podczas przemieszczania elementy szklane należy zdemontować. W przypadku blatów szklanych należy upewnić się, czy szkło jest hartowane i na jakie czynniki wykazuje odporność.
 8. W celu zabezpieczenia powierzchni użytkowych mebli można stosować podkładki, należy jednak zwrócić uwagę, czy materiał z jakiego wykonane są podkładki nie pozostawia plam.
 9. Ostre/szorstkie (np. twarde szwy, nity na odzieży) lub ciężkie przedmioty jak również pazury zwierząt domowych mogą uszkodzić drewno, tkaninę, plecionkę.
 10. Materiały barwiące np. jeans mogą farbować jasne tkaniny tapicerskie jak również skóry naturalne i sztuczne.
 11. Niektóre wyroby zawierają w swojej konstrukcji elementy drewniane o przekroju kwadratowym/prostokątnym oraz metalowe (np. prowadnice, śruby, zapinki) dlatego należy zachować szczególną uwagę podczas kontaktu dzieci z meblem.
 12. W przypadku zastosowania oświetlenia w meblach, żarówek nie należy dotykać bezpośrednio ręką.
 13. Meble wymagają wypoziomowania i w razie konieczności dokonania regulacji elementów składowych np. drzwi na zawiasach, szuflad, podstaw do stołów. W przypadku podłóg podatnych na zarysowania wskazane jest zastosowanie podkładek ochronnych pod meble.
 14. Meble wymagające montażu należy złożyć zgodnie z instrukcją montażu, przy użyciu odpowiednich narzędzi. Podczas montażu należy zwrócić szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić elementów.
 15. Należy okresowo sprawdzać połączenia mebli. Powstałe w wyniku użytkowania luzy na połączeniach należy likwidować poprzez dokręcenie odpowiednich śrub i łączników.
 16. Części ruchomych mebla np. drzwi, szuflad, półek wysuwanych nie należy zostawiać bez potrzeby w stanie otwartym/ wysuniętym, gdyż grozi to uszkodzeniem i zagraża bezpieczeństwu. Nie należy również nadmiernie obciążać elementów mebli np. półek, ani opierać się całym ciężarem ciała przy krawędzi mebla, gdyż grozi to uszkodzeniem lub utratą stabilności.
 17. Przemieszczanie mebli winno odbywać się bez dodatkowego obciążenia (np. należy opróżnić zawartość szafki) i po uprzednim zdemontowaniu lub zabezpieczeniu części ruchomych. Podczas przenoszenia należy chwytać za nieruchome elementy pionowe mebla np. boki, nogi. Nie wolno chwytać za elementy ruchome (drzwiczki, szuflady) lub części poziome (półki, blaty). Przesuwanie mebli po podłożu grozi trwałym uszkodzeniem mebli i podłogi.
 18. W meblach tapicerowanych w wyniku transportu, po rozpakowaniu i podczas użytkowania mogą powstać zmarszczenia i pofałdowania, które można zredukować poprzez potrząsanie, uklepywanie, ręczne rozprostowanie materiału celem ponownego uformowania kształtu.
 19. Meble jak każdy tego typu produkt ulegają naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji, w szczególności mogą wystąpić: wypłowienie koloru, rozciąganie i fałdowanie materiału/skóry, wgniecenie pianki na siedzisku, przecieranie materiału, zmechacenie materiału, wybłyszczenie skóry, zmatowienie lub nabłyszczenie lakieru.

W przypadku skóry naturalnej nierówności powierzchni, blizny, otarcia i małe różnice w odcieniach są to typowe cechy naturalnych materiałów, zaś tkaniny tapicerskie mogą wykazywać różnice kolorystyczne uzależnione od rodzaju tkaniny i kąta padania światła.

II. ZASADY CZYSZCZENIA I KONSERWACJI MEBLI

 1. Meble należy czyścić systematycznie, aby nie dopuścić do nagromadzenia się kurzu/brudu i jego zalegania przez dłuższy
  czas na meblach.
 2. Powierzchnie mebli wykonanych z drewna litego bądź oklejonych okleiną naturalną i sztuczną oraz powierzchnie ze szkłem należy czyścić suchą, miękką i czystą ściereczką. Zabrudzenia przetrzeć wilgotną ściereczką, a następnie niezwłocznie wysuszyć przez wytarcie miękką, suchą tkaniną. W przypadku wyraźnego zabrudzenia (zatłuszczenia) na powierzchni mebli, można zastosować do ich czyszczenia roztwór przygotowany z kilku kropel zwykłego środka do mycia naczyń rozpuszczonego w jednym litrze wody, a następnie niezwłocznie osuszyć powierzchnie przez wytarcie suchą miękką
  tkaniną. Niewskazane jest moczenie dużą ilością wody. Meble wykończone na wysoki połysk należy czyścić suchą ściereczką z mikrofibry. Czyszczenie należy wykonywać wzdłuż włókien drzewnych. Podczas czyszczenia nie należy wywierać zbytniego nacisku na powierzchnię, aby nie doszło do nieodwracalnego wypolerowania powierzchni.
 3. Nie należy używać do czyszczenia środków zawierających substancje ścierające, twardych gąbek, rozpuszczalników oraz środków chemicznych. Przestrzegamy przed stosowaniem chemicznych środków do konserwacji mebli, gdyż mogą one działać negatywnie na wygląd powłoki lakierniczej.
 4. Meble olejowane należy pielęgnować zgodnie z instrukcją konserwacji mebli olejowanych dołączoną do mebla.
 5. Meble tapicerowane tkaninami należy odkurzać odkurzaczem z nasadką do tapicerki. Meble tapicerowane skayem należy odkurzać miękką, suchą, czystą szmatką, natomiast powstałe plamy można przemywać przy pomocy szmatki lekko zamoczonej w wodzie z dodatkiem łagodnych środków myjących i natychmiast wytrzeć do sucha. Podczas czyszczenia nie wywierać zbytniego nacisku, aby nie powstały miejscowe rozjaśnienia koloru. Meble tapicerowane skórą naturalną
  należy czyścić poprzez regularne usuwanie kurzu, kompletne czyszczenie oraz konserwację skóry zaleca się przeprowadzić za pomocą specjalnych środków do skóry. Środek przetestować najpierw na mniej widocznym miejscu. Elementów tapicerowanych nie należy suszyć: na słońcu, przy użyciu suszarek czy innych źródeł ciepła.
 6. Meble wyplatane należy odkurzać odkurzaczem ustawionym na delikatne ssanie, z zastosowaniem nasadki do tapicerki.
  Drobne zabrudzenia można usuwać przez wytarcie wilgotną szmatką. Meble wyplatane należy chronić przed płynami
  barwiącymi, gdyż mogą one powodować trwałe przebarwienia.

III. WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja obejmuje produkty zakupione i użytkowane na terenie Polski.

 1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie produkowanych przez niego mebli, na warunkach określonych w niniejszej Gwarancji.
 2. Termin gwarancji wynosi:
  a) dla następujących elementów mebli: zawiasy, prowadnice do szuflad, podnośniki klap, oprawy oświetleniowe, mimośrody, uchwyty mebli – 5 lat od daty sprzedaży mebli potwierdzonej ważnym dowodem zakupu,
  b) dla pozostałych elementów – 2 lata od daty sprzedaży mebli, potwierdzonej ważnym dowodem zakupu, nie dłużej niż 3 lata od daty produkcji mebli.
 3. Odpowiedzialność gwaranta dotyczy wad fizycznych rzeczy sprzedanej (mebli).
 4. Gwarancją nie są objęte:
  a) wady powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przewozu, przenoszenia mebli lub ich montażu, o ile czynności te nie były wykonywane przez Gwaranta.
  b) wady powstałe w wyniku korzystania z mebli niezgodnie z zasadami użytkowania i konserwacji oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
  c) wady wynikłe z naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez Kupującego lub na jego zlecenie przez osoby inne aniżeli Gwarant,
  d) żarówki i świetlówki, lampki led w sprzęcie oświetleniowym,
  e) wady wynikające z niewłaściwego ustawienia produktów (mebli) oraz wykorzystywania produktów (mebli) niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  f) cechy mebli wynikające z naturalnego zestarzenia i zużycia mebla,
  g) wady i czynności wynikające z nieprawidłowej konserwacji, czyszczenia, regulacji mebli,
  h) w meblach sprzedawanych jako zmontowane: wady, uszkodzenia i braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy zakupie,
  i) wady i uszkodzenia w wyniku których obniżono cenę,
  j) wady powstałe po sprzedaży ze zdarzeń losowych lub na skutek działania siły wyższej, w szczególności pożaru lub powodzi.
 5. Do procedury reklamacyjnej w ramach gwarancji nie zostaną przyjęte meble mocno zabrudzone i nie spełniające standardów higieny.
 6. Producent nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody spowodowane przez zakupione meble, w przypadku, gdy meble zostały zakupione przez Kupującego w celu związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Odpowiedzialność Producenta – Gwaranta jest ograniczona do wysokości równej cenie reklamowanego mebla. Gwarancja nie daje prawa Kupującemu do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z wadliwością mebli. Wyłączenia w zdaniach poprzednich p.8. nie mają zastosowania do Kupującego będącego konsumentem, tj. osoby fizycznej nabywającej
  meble od Gwaranta w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Reklamacje z tytułu wad objętych gwarancją Kupujący zgłasza u Gwaranta (dane w rozdz. D) lub w punkcie sprzedaży (Sprzedawcy), w którym dokonał zakupu, w formie pisemnej np. e-mail, fax.
 9. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje: tytuł (reklamacja z tytułu gwarancji), dane reklamującego, oznaczenie wyrobu (nazwa i typ mebla, kolor drewna), datę i miejsce zakupu, dane sprzedawcy, ilość sztuk reklamowanych, przyczynę reklamacji (szczegółowy opis wady), datę i opis okoliczności zauważenia wady, opis okoliczności użytkowania mebla. Prosimy do zgłoszenia załączyć kopię/zdjęcie/skan dowodu zakupu, zdęcie wady w meblu oraz zdjęcie etykiety identyfikującej wyrób.
 10. Terminy zgłoszenia reklamacji:
  a) do 7 dni od daty zakupu mebli w oryginalnych opakowaniach fabrycznych na wady widoczne zaraz po zakupie: wgniecenia, rysy, zagłębienia, zabrudzenia, złamania, wady powłoki lakierniczej, uszkodzenia mechaniczne (ubicia, wyrwania, otarcia), braki ilościowe elementów/okuć, uszkodzenia, porysowania szyb, luster, niezgodności zakupionego wyrobu z zamówieniem, niezgodności kolorystyki,
  b) do 7 dni od daty zauważenia na pozostałe wady.
 11. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 12. W przypadku wystąpienia wady objętej gwarancją, Gwarant wykona świadczenie gwarancyjne w następujący sposób:
  a) w przypadku, gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest usuwalna, świadczenia gwarancyjne będą realizowane poprzez naprawę mebla przywracającą wartość użytkową i estetyczną,
  b) w przypadku, gdy wada mebla jest nieusuwalna lub jej usunięcie spowodowałoby obniżenie jakości mebla, załatwienie reklamacji nastąpi poprzez wymianę wadliwego elementu/mebla na inny wolny od wad. W przypadku wymiany na produkt nowy z bieżącej produkcji – nowy mebel będzie wykonany wg aktualnej konstrukcji i technologii produkcji,
  c) w przypadku, gdy koszty naprawy są wysokie lub nie będzie możliwe dokonanie wymiany wadliwego mebla na produkt wolny od wad z przyczyn uzasadnionych np. zaprzestano produkcji, wprowadzono istotne zmiany technologiczne itp. Gwarant zastrzega sobie prawo zwrotu ceny zareklamowanego mebla za zwrotem wadliwego mebla, przy czym zwrot ceny dotyczy tylko wadliwego egzemplarza mebla,
  d) decyzję o sposobie świadczenia gwarancyjnego podejmuje Gwarant.
 13. Świadczenie gwarancyjne zostanie zrealizowane w terminie:
  a) w przypadku naprawy mebla: • do 14 dni od daty dostarczenia mebla przez uprawnionego z gwarancji do zakładu produkcyjnego Gwaranta, • do 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, jeżeli naprawę wykonuje Gwarant w fabryce lub serwis Gwaranta w miejscu wskazanym przez uprawnionego z gwarancji,
  b) w przypadku wymiany mebla: do 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 14. Wymienione wadliwe części mebli lub meble przechodzą na własność Gwaranta.
 15. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy Gwarant nie mógł dokonać czynności gwarancyjnych z przyczyn leżących po stronie Kupującego. W takiej sytuacji Gwarant załatwi reklamację w nowym, uzgodnionym z Kupującym terminie.
 16. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu Gwaranta, wszelkie koszty wynikłe z tego tytułu, w tym koszty transportu ponosi Kupujący.
 17. Udzielenie niniejszej gwarancji, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej określonych w przepisach ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny.

IV. DANE GWARANTA
Gwarantem oraz producentem mebli jest Paged Meble sp. z o.o. z siedzibą w Jasienicy (43-385), ul. Cieszyńska 99, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000277900, REGON: 151559470, NIP: 573-24-25-575, posiadająca kapitał zakładowy 87.800.000,00 zł. w całości wpłacony.
V. DANE GWARANTA DO ZGŁASZANIA REKLAMACJI

 1. Stoły i krzesła stolarskie – Sędziszów: e-mail: reklamacje-sedziszow@paged.pl, fax: (17)7458656, tel. (17)7458633 lub 56
 2. Krzesła – Jasienica: e-mail: reklamacje-jasienica@paged.pl, fax: (33) 4972446 , tel. (33) 4972431