Tradycja i innowacje napędzane zieloną energią

Tradycja i innowacje napędzane zieloną energią

Tradycja i innowacje napędzane zieloną energią

Paged Meble, firma o ponad 140-letniej tradycji w produkcji mebli, ogłasza rewolucyjny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju. Od stycznia 2024 fabryka Paged Meble w Jasienicy zasilana jest wyłącznie energią elektryczną wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej i wytworzoną w źródłach słonecznych w instalacji odnawialnego źródła energii. Dostawcą „zielonej energii” dla Paged Meble jest Boryszew S.A. który przekazał firmie gwarancje pochodzenia. 

Innowacje w tradycji

Jasienicka fabryka, będąca sercem Paged Meble, stanowi nie tylko centrum produkcji mebli o wyjątkowej jakości i designie, lecz teraz także symbol realizacji celów zrównoważonego rozwoju w obszarze ochrony środowiska. Korzystanie wyłącznie z energii pochodzącej z farm fotowoltaicznych jest krokiem w kierunku minimalizowania wpływu produkcji na środowisko i znaczącego zmniejszenia śladu węglowego. To także dowód na zintegrowane podejście do zrównoważonego rozwoju, w którym historia firmy łączy się z innowacjami nie tylko w technologii produkcji ale standardach ekologicznych.

Michał Mróz, Wiceprezes Zarządu Paged Meble, komentuje: “Decyzja o przejściu na wyłączne korzystanie z odnawialnej energii to dla nas nie tylko kwestia odpowiedzialności społecznej, ale także strategiczny element naszej długofalowej wizji. Dążymy do minimalizowania wpływu naszej produkcji na środowisko, gdyż dbamy o nasze otoczenie oraz klientów, którzy coraz częściej zwracają uwagę na odpowiedzialność wybieranych przez nich firm”.

Podejście Paged Meble do korzystania z “zielonej energii” przynosi liczne korzyści ekologiczne. Redukcja emisji gazów cieplarnianych, wsparcie dla źródeł energii odnawialnej oraz tworzenie miejsc pracy w sektorze zrównoważonej energetyki to elementy, które wpisują się w szerszy kontekst rozwoju społeczności lokalnych.

Zrównoważony rozwój w strategii Grupy Paged

Inicjatywa korzystania z odnawialnej energii w Jasienicy jest integralną częścią kierunków zrównoważonego rozwoju Grupy Paged. Firma konsekwentnie dąży do minimalizowania śladu węglowego, łącząc wysoką jakość produkcji z dbałością o ochronę środowiska i społeczność lokalną. Część Grupy produkująca sklejkę została w ubiegłym roku bardzo dobrze oceniona w rankingu ESG firmy EcoVadis, plasując się w 17% firm na świecie w swojej branży pod względem jakości spełniania wymagań ESG. Paged Morąg został również częścią klastra energetycznego stworzonego przez gminę Morą i Paged Energy. Dziś również Paged Meble wyznacza nowe standardy, pokazując, że tradycja i innowacje mogą iść ramię w ramię, tworząc zrównoważoną przyszłość.

Zmiana źródła zasilania jasienickiej fabryki na energię odnawialną stanowi kamień milowy w historii Paged Meble. To nie tylko decyzja biznesowa, ale również zobowiązanie do pełnego zaangażowania w ochronę środowiska i promowanie zrównoważonego rozwoju w przemyśle meblarskim. To wizja opierająca się na trzech filarach – tradycji, Innowacjach i odpowiedzialności.

INNE AKTUALNOŚCI, KTÓRE MOGĄ CI SIĘ SPODOBAĆ